Wereldkinderen Reisverzekeringen

Informatie

WK Reisverzekering is speciaal ontwikkeld voor adoptie ouders die een kindje gaan op halen in het buitenland of een kindje krijgen via escort. Deze verzekering is de enige in Nederland die deze mogelijkheden biedt.

Daar het adoptiefkind nog niet in het Nederlandse bevolkingsregister staat in geschreven en geen basiszorg verzekering heeft zullen andere verzekeraars geen geldige dekking geven. Welliswaar kunnen de kosten achteraf op de AWBZ verhaald worden, maar u zult de (grote) bedragen wel moeten voorschieten. Dus daarom sluit altijd een reisverzekering af.

In samen werking met Allianz Global Assistance hebben wij een adoptie reisverzekering ontwikkeld waar uw adoptiekind(eren) wel worden geaccepteerd en zelfs tijdens de reis voor ziektekosten verzekerd zijn zonder een eigen risico.

Tevens is er een Annuleringsverzekering waarbij u uw geboekte vakantiereis mag afmelden of onderbreken indien u een adoptievoorstel ontvangt. Dat geeft u rust !

WK-reisverzekeringen is een initiatief van HVDS Advies bv. te Apeldoorn