Wereldkinderen Reisverzekeringen

Aanvraag Annulering Verzekering

Aanvraagprocedure voor de annuleringsverzekering
 
De polis voor uw annuleringsverzekering is uitsluitend van kracht indien u in het bezit bent van een geldig polisnummer dat u na goedkeuring van Allianz Global Assistance binnen 5 werkdagen na het invullen van het elektronische aanvraagformulier krijgt, waarbij u tevens een eenmalige machtiging afgeeft aan Allianz Global Assistance om de premie te mogen incasseren.
 
De aanvraag voor een annuleringsverzekering dient binnen 7 dagen na boekingsdatum door ons te zijn ontvangen.
 
Clausule Annuleringsverzekering:
 
De vergoeding zoals omschreven in art. "Vergoeding in verband met gebeurtenissen vóór aanvang van de Reis" van de Bijzondere Voorwaarden wordt ook verleend indien: De officiële overdracht van een adoptiekind aan verzekerde(n) plaatsvindt binnen 2 weken voor aanvang van of tijdens de verzekerde reis. De schriftelijke bevestiging hiervan dient voor de vertrekdatum door de bevoegde instantie te zijn afgegeven.
 
.

Aanvraag Annulering Verzekering

De heer / Mevrouw *
Achternaam*
Voorletter(s)*
Adres*
Huisnummer*
Postcode*
Woonplaats *
Telefoon*
Email*
Banknummer*
Geboortedatum*
Samengestelde Reis*
Toelichting*
Boekingsdatum*
Reisbestemming*
Ingangsdatum Reis*
Einddatum Reis*
Reissom *
Naam + Voorletter(s) Verz 1*
Geslacht Verz 1*
Geboortedatum Verz 1*
Naam + Voorletter(s) Verz 2
Geslacht Verz 2
Geboortedatum Verz 2
Naam + Voorletter(s) Verz 3
Geslacht Verz 3
Geboortedatum Verz 3
Naam + Voorletter(s) Verz 4
Geslacht Verz 4
Geboortedatum Verz 4
Schade historie*
Toelichting schadeclaim
Slotvraag 1*
Toelichting slotvraag 1*
Slotvraag 2*
* Verplichte velden

De op dit formulier ingevulde en eventueel nader te overleggen persoonsgegevens worden opgenomen in de onze administratie en die van de aanbieder waar het contract of de verzekering wordt aangevraagd. Op onze administratie is ons privacyreglement van toepassing. Deze kunt u op onze website lezen. Door verzending van deze aanvraag gaat u akkoord met ons privacyreglement en opname van uw persoonsgegevens in onze administratie.