Wereldkinderen Reisverzekeringen

Aanvraag Reis Verzekering

Aanvraagprocedure reisverzekering

De polis voor de adoptie reisverzekering is uitsluitend van kracht met dekking volgens combinatie B. (het dekkingsoverzicht kunt u vanaf deze pagina uitprinten).
 
Clausule Reisverzekering:
 
In tegenstelling tot wat vermeld staat op het dekkingsoverzicht is voor het (de) verzekerde adoptiekind(eren), die op de ingangsdatum van de verzekering jonger is (zijn) dan 5 jaar, wel volledig premie verschuldigd (voor de volledige reisduur). Het adoptiekind is verzekerd voor dezelfde risico's (inclusief afgesloten extra verzekeringen) als de medeverzekerde adoptieouder(s), echter tot maximaal Combinatie B. De dekking voor het adoptiekind vangt echter pas aan op het moment dat de medeverzekerde adoptieouder(s) officieel voor hem/haar verantwoordelijk is (zijn).
 
Na elektronische aanvraag ontvangt u binnen 48 uur een polis in een PDF bestand per mail (m.u.v. het weekend). Tevens geeft u een eenmalige machtiging aan Allianz Global Assistance voor het incasseren van uw premie.
 
Tijdens uw adoptiereis hoeft u alleen het polisnummer mee te nemen en het nummer van de alarm centrale. Dit nummer staat op de polis welke u na het verzenden van het aanvraagformulier van ons zult ontvangen. 
 
 

Aanvraagformulier Reisverzekering

De heer / Mevrouw*
Achternaam*
Voorletter(s)*
Adres*
Huisnummer*
Postcode*
Woonplaats *
Telefoon*
Email*
Banknummer*
Geboortedatum*
Naam + Voorletter(s) Verz 1*
Geslacht Verz 1*
Geboortedatum Verz 1*
Naam + Voorletter(s) Verz 2
Geslacht Verz 2
Geboortedatum Verz 2
Naam + Voorletter(s) Verz 3
Geslacht Verz 3
Geboortedatum Verz 3
Naam + Voorletter(s) Verz 4
Geslacht Verz 4
Geboortedatum Verz 4
Ingangsdatum *
Einddatum*
Dekkingsgebied*
Adoptieland*
Gelddekking*
Slotvraag 1*
Toelichting slotvraag 1*
Slotvraag 2*
Toelichting slotvraag 2
* Verplichte velden

De op dit formulier ingevulde en eventueel nader te overleggen persoonsgegevens worden opgenomen in de onze administratie en die van de aanbieder waar het contract of de verzekering wordt aangevraagd. Op onze administratie is ons privacyreglement van toepassing. Deze kunt u op onze website lezen. Door verzending van deze aanvraag gaat u akkoord met ons privacyreglement en opname van uw persoonsgegevens in onze administratie.