Wereldkinderen Reisverzekeringen

Annuleringsverzekering

Doorgaans hoef je de adoptiereis niet ruimschoots van te voren te boeken, dus daarvoor is een annuleringsverzekering niet noodzakelijk. Maar adoptieprocedures duren lang en vaak durven de aspirant adoptieouders geen vakantie te boeken terwijl er wel die behoefte is.

Door bijzondere omstandigheden kunt u genoodzaakt zijn uw vakantie te annuleren of af te breken. De kosten zult u in de meeste gevallen al betaald hebben.

De Dubbel Zeker Annuleringsverzekering verzekert u tegen de meest voorkomende gebeurtenissen. Als enige in Nederland bieden wij een verzekering die dekking geeft als u uw vakantiereis moet afbreken omdat u een adoptievoorstel krijgt.
De premietoeslag hiervoor bedraagt 1%

Premie 6% van reisarrangement / huurovereenkomst.
Assurantiebelasting 21% over de premie + poliskosten € 4,50

Folder Reisverzekering en Annuleringsverzekering

Voorwaarden (Dubbel-Zeker) Annuleringsverzekering

Advieskaart annuleringsdekking 'Samengestelde reis'

Aanvraagformulier Annuleringsverzekering

Clausule Annuleringsverzekering:

De vergoeding zoals omschreven in art. "Vergoeding in verband met gebeurtenissen vóór aanvang van de Reis" van de Bijzondere Voorwaarden wordt ook verleend indien: De officiële overdracht van een adoptiekind aan verzekerde(n) plaatsvindt binnen 2 weken voor aanvang van of tijdens de verzekerde reis. De schriftelijke bevestiging hiervan dient voor de vertrekdatum door de bevoegde instantie te zijn afgegeven.