Wereldkinderen Reisverzekeringen

Disclaimer

WK Reisverzekekringen is een handelsnaam van H.V.D.S. Advies B.V. ingschreven bij de AFM onder nummer 12020530 en gevestigd aan de Prof. Röntgenstraat 8, 7311 AM Apeldoorn.  informatie

Met uiterste zorg werken wij aan de samenstelling en de inhoud van deze website. Desalniettemin aanvaardt H.V.D.S. Advies B.V. ( WERELDKINDEREN REISVERZEKERINGEN) geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de samenstelling en de inhoud van deze website dan wel de directe of indirecte gevolgen van handelen of nalaten op basis hiervan. Er kunnen geen rechten, van welke aard dan ook, ontleend worden aan de samenstelling en de inhoud van deze website.

Alle rechten voorbehouden.

Niets uit de tekst of grafische voorstellingen in deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Hetty Holtrigter worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking.